ADULTS ÉLITE: GRAN PREMI
DORSAL HORA CLAS GENET/AMAZONA  CAVALL CLUB EQ. JUTGE E JUTGE H JUTGE C JUTGE M JUTGE B MITJA %
JURADO
% Error
recor.
DESP %
JUTGE E:  C. GRACIA  JUTGE H: A. MADROÑAL JUTGE C: F. GUERRA  JUTGE M: P. KRIENS  JUTGE B: A. MASSUET
145 16:15 LUCENA ESTRADA, JOSE MANUEL   
CT38226                                                                                                            ***
WOLK  
CT35200
FCH 67,94 1 66,74 2 71,20 1 67,83 6 71,30 1 69,00     69,000
148 16:45 SWANDE, LINDA  
CT7463                                                                                                            ***
BATON ROUGE C  
CT32611
OPEN SPORTS CLUB E 64,89 5 68,04 1 66,09 4 72,94 1 66,52 3 67,70     67,696
143 17:05 ELIAS LARA, AGUSTÍ**  
CT5508                                                                                                            ***
DIMACHO BCN   
CT30991
C.H. CAN ALZINA E 65,65 4 65,98 3 67,17 3 70,87 3 66,85 2 67,30     67,304
147 17:15 PEREZ PULIDO, JUAN ANTONIO   
CT43183                                                                                                            ***
SIR MARQ   
CT37254
C.H. CAN ALZINA E 66,85 2 65,87 4 67,61 2 69,67 4 66,30 4 67,26     67,261
142 16:55 DOMINGO COLL, JORDI**   
CT2763                                                                                                            ***
DOLMAN   
CT30849
OPEN SPORTS CLUB E 66,74 3 65,00 5 64,57 5 72,17 2 65,87 5 66,87     66,870
144 16:35 ELIAS LARA, LUCAS  
CT5616                                                                                                            ***
CRESPO   
CT29269
C.H. CAN ALZINA E 63,80 6 64,57 6 63,37 6 68,48 5 64,57 7 64,96     64,956
149 16:25 TARRASON MARTINEZ, ROSA   
CT8023                                                                                                            ***
AMARELO   
CT22376                                                                                                             - ***
FCH 63,37 7 63,59 7 62,83 7 66,20 7 65,65 6 64,33     64,326
146 17:25 MARTINEZ MOLINA, LAUREANO**  
CT2428                                                                                                            ***
LABIANA DINA   
CT32713
CLUB DEL FEDERAT 61,96 8 62,61 8 61,20 8 65,65 8 63,15 8 62,91     62,913
17:35 DESCANS       ###   ###   ###   ###   #### 0,00     0,000
      ### ### ### ### #### 0,00 0,000
17:50  ENTREGA DE TROFEUS DE LA PROVA AL  PHOTOCALL DEL OPEN S.C.
CH.M Comunicación  Tl: 609 302 765  Fax: 93 412 52 84 
E-mail: kmejias@vadecaballos.com   http://www.vadecaballos.com
ADULTS ÉLITE: GRAN PREMI
DORSAL HORA CLAS GENET/AMAZONA  CAVALL CLUB EQ. JUTGE E JUTGE H JUTGE C JUTGE M JUTGE B MITJA %
JURADO
% Error
recor.
DESP %
JUTGE E:  C. GRACIA  JUTGE H: A. MADROÑAL JUTGE C: F. GUERRA  JUTGE M: P. KRIENS  JUTGE B: A. MASSUET
145 16:15 LUCENA ESTRADA, JOSE MANUEL   
CT38226                                                                                                            ***
WOLK  
CT35200
FCH 67,94 1 66,74 2 71,20 1 67,83 6 71,30 1 69,00     69,000
148 16:45 SWANDE, LINDA  
CT7463                                                                                                            ***
BATON ROUGE C  
CT32611
OPEN SPORTS CLUB E 64,89 5 68,04 1 66,09 4 72,94 1 66,52 3 67,70     67,696
143 17:05 ELIAS LARA, AGUSTÍ**  
CT5508                                                                                                            ***
DIMACHO BCN   
CT30991
C.H. CAN ALZINA E 65,65 4 65,98 3 67,17 3 70,87 3 66,85 2 67,30     67,304
147 17:15 PEREZ PULIDO, JUAN ANTONIO   
CT43183                                                                                                            ***
SIR MARQ   
CT37254
C.H. CAN ALZINA E 66,85 2 65,87 4 67,61 2 69,67 4 66,30 4 67,26     67,261
142 16:55 DOMINGO COLL, JORDI**   
CT2763                                                                                                            ***
DOLMAN   
CT30849
OPEN SPORTS CLUB E 66,74 3 65,00 5 64,57 5 72,17 2 65,87 5 66,87     66,870
144 16:35 ELIAS LARA, LUCAS  
CT5616                                                                                                            ***
CRESPO   
CT29269
C.H. CAN ALZINA E 63,80 6 64,57 6 63,37 6 68,48 5 64,57 7 64,96     64,956
149 16:25 TARRASON MARTINEZ, ROSA   
CT8023                                                                                                            ***
AMARELO   
CT22376                                                                                                             - ***
FCH 63,37 7 63,59 7 62,83 7 66,20 7 65,65 6 64,33     64,326
146 17:25 MARTINEZ MOLINA, LAUREANO**  
CT2428                                                                                                            ***
LABIANA DINA   
CT32713
CLUB DEL FEDERAT 61,96 8 62,61 8 61,20 8 65,65 8 63,15 8 62,91     62,913
17:35 DESCANS       ###   ###   ###   ###   #### 0,00     0,000
      ### ### ### ### #### 0,00 0,000
17:50  ENTREGA DE TROFEUS DE LA PROVA AL  PHOTOCALL DEL OPEN S.C.
CH.M Comunicación  Tl: 609 302 765  Fax: 93 412 52 84 
E-mail: kmejias@vadecaballos.com   http://www.vadecaballos.com